The Twelve-Factor App

VI. Süreçler

Uygulamayı bir veya daha fazla bağımsız süreç olarak çalıştırma

Uygulama bir veya birden fazla süreç olarak çalıştırma ortamında çalıştırılır.

En basit senaryoda, kod bağımsız çalışan bir betiktir, çalışma ortamı ise geliştiricinin dil çalışma zamanı yüklenmiş bilgisayarıdır ve süreç komut satırı aracılığıyla başlatılır (Örneğin, python my_script.py). Spekturumun diğer ucunda, gelişmiş bir uygulamanın canlı yayın dağıtımı birden fazla sıfır veya daha fazla aktif süreci bulunan bir süreç tipine sahip olabilir.

On iki faktör süreçleri durumsuz ve paylaşımsızdır. Saklanmasına ihtiyaç duyulan herhangi bir veri, durum-sahibi bir yardımcı serviste saklanmalıdır. Bu servis genelde bir veritabanı olur.

Süreçler, bellekleri ve dosya sistemini, kısa süreli tek süreçli önbellekler olarak kullanabilirler. Örneğin, büyük bir dosya indiririp, üzerinde bir operasyon uygulayıp, operasyonun sonuçlarını veri tabanında saklayabilir. On iki faktör uygulaması, bellek veya diskte depolanmış hiçbir şeyin gelecekteki istek veya işlerde erişilebilir olacağını varsaymaz. Birden çok süreç çalıştıran sistemlerde, gelecekteki bir isteğin farklı bir süreç tarafından sunulma şansı yüksektir. Sadece bir süreç çalıştırıldığında bile, tekrar başlatma (kod dağıtımı, yapılandırma değişikliği veya çalışma ortamı sürecin farklı fiziksel adrese tekrar yerleştirimi tarafından tetiklenebilir) genellikle bütün yerel (bellek ve dosya sistemi v.b gibi) durumları temizler.

django-assetpackager gibi statik içerik paketleyicileri dosya sistemini derlenmiş statikleri önbelleklemek için kullanır. On iki faktör uygulaması, bu derlemeyi uygulamanın derlenmesi aşamasında yapmayı tercih eder. Jammit ve Rails asset pipeline gibi paketleyiciler derleme aşamasında çalışmak için yapılandırılabilir.

Bazı web sistemleri yapışkan oturum (İng. sticky sessions) denilen giriş yapmış kullanıcı bilgisini uygulamanın belleğinde tutan yöntemi kullanır. “Sticky sessions” on iki faktör kurallarını ihlal eden bir yöntemdir ve asla kullanılmamalıdır. Oturum verisi Memcached ve Redisgibi zaman aşımı özelliği sunan veritabanları için iyi bir veri adayıdır.