The Twelve-Factor App

XI. Logs

จัดการ logs ให้เป็นแบบ event stream

Logs จะทำให้เห็นได้ว่า app ทำงานอย่างไร ในสภาพแวดล้อม server-based โดยทั่วไปจะเขียนเป็นไฟล์บนดิสก์ (ใน “logfile”) แต่นี่เป็นเพียง output format เท่านั้น

Logs เป็น stream ของการรวบรวม, time-ordered events ที่รวมรวมจาก output stream ของ process ทั้งหมดที่ทำงานอยู่และ backing service, Log ในรูปแบบเดิมโดยปรกติเป็นรูปแบบข้อความด้วยหนึ่ง event ต่อบรรทัด (แม้กระทั้ง backtrace จาก exception ที่มีหลายบรรทัด) Log ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดที่แน่นอน แต่มีการไหลอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ app ทำงานอยู่

Twelve-factor app ไม่เคยกังวลกับการกำหนดเส้นทางหรือการจัดเก็บสตรีมข้อมูลขาออก ไม่ควรพยายามเขียนหรือจัดการ logfile แทนที่, แต่ล่ะ process ที่ทำงานจะเขียน event stream ไม่มีการบัฟเฟอร์ ด้วย stdout ในระหว่าง local development, developer จะดูสตรีมนี้ในเบื้องหลังของ terminal เพื่อสังเกตุพฤติกรรมของ app

ใน staging หรือ production deploy แต่ละสตรีมของ process จะตรวจจับโดยสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน รวบรวมเข้าด้วยกันกับสตรีมอื่นๆ จาก app และเชื่อมเส้นทางไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ใช้ดูและเก็บถาวรในระยะยาว จุดหมายที่เก็บถาวรเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นหรือกำหนดค่าโดย app และแทนจะได้รับการจัดการอย่างสมบูรณ์โดยสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน, Open-source log routers (เช่น Logplex และ Fluentd) มีไว้เพื่อการนี้

สตรีมเหตุการณ์สำหรับ app สามารถกำหนดเส้นทางไปที่ไฟล์ หรือดูได้ผ่านเรียลไทม์ใน terminal สตรีมสามารถส่งไป log indexing และระบบวิเคราะห์ เช่น Splunk หรือ ระบบคลังข้อมูลทั่วไป เช่น Hadoop/Hive ระบบเหล่านี้มีพลังมากและยืดหยุ่นในการตรวจสอบพฤติกรรมของ app ในช่วงเวลาหนึ่ง, รวมทั้ง: