The Twelve-Factor App

XI. Журналювання

Сприймайте журналювання (logs) як потоки подій

Журналювання забезпечує наочне уявлення про поведінку запущеного застосунку. Зазвичай у серверних середовищах журнали записуються у файл на диску (“logfile”), але це лише один з форматів виведення.

Журнал — це потік агрегованих, впорядкованих за часом подій, зібраних з потоків виведення всіх запущених процесів і сторонніх сервісів. Журнал в сирому вигляді, як правило, має текстовий формат з однією подією на кожен рядок (хоча трасування винятків можуть займати кілька рядків). Журнали не мають фіксованого початку і кінця, потік безперервний поки працює застосунок.

Застосунок дванадцяти факторів ніколи не займається маршрутизацію і зберіганням свого потоку виведення. Застосунок не повинен записувати журнал у файл або керувати файлами журналів. Замість цього кожен запущений процес записує свій потік подій без буферизації в стандартне виведення stdout. В development середовищі розробник має можливість переглядати цей потік в терміналі, щоб спостерігати за поведінкою застосунку.

В staging та production розгортаннях потік виведення кожного процесу перехоплюється середовищем виконання, збирається разом з усіма іншими потоками виведення застосунку і спрямовується до одного або кількох кінцевих пунктів призначення для перегляду і довгострокового архівування. Ці кінцеві пункти призначення не видимі для застосунку і не налаштовуються ним, вони керуються середовищем виконання. Для цього можуть бути використані маршрутизатори журналів з відкритим вихідним кодом (наприклад, Logplex та Fluentd).

Потік подій застосунку може бути направлений у файл або переглянутий у терміналі в режимі реального часу. Найважливішим є те, що потік може бути направлений у систему індексування і аналізу журналів, таку як Splunk, або систему зберігання даних загального призначення, таку як Hadoop/Hive. Ці системи мають широкі можливості і гнучкість для детального аналізу поведінки застосунку протягом тривалого часу, в тому числі: